ARAMA
Koru Belediyesi

18. Madde Uygulaması 3143 ada...

Geri

18. Madde Uygulaması 3143 ada 17 ve 18 parseller

10 Ekim 2023

3194 sayılı kanunun 18. Maddesine göre hazırlanan ; Düzenleme Sınır Krokisi, Parselasyon planı, Özet cetveli, tescile esas dağıtım cetveli,  Tescil Sayfası cetvellerinin aynı kanunun 19. Maddesi gereğince onaylanmasına ve askı ilanına çıkarılmasına ilişkin planlar.