ARAMA
Koru Belediyesi

18. Madde Uygulaması 181 ada 1...

Geri

18. Madde Uygulaması 181 ada 11.10.2023 tarih ve 49 sayılı encümen kararı ile

16 Ekim 2023

3194 sayılı kanunun 18. Maddesine göre hazırlanan ; Düzenleme Sınır Krokisi, Parselasyon planı, Özet cetveli, tescile esas dağıtım cetveli,  Tescil Sayfası cetvellerinin aynı kanunun 19. Maddesi gereğince onaylanmasına ve askı ilanına çıkarılmasına ilişkin planlar.